Här är ett exempel på hur discoljuspaketet ser ut in action!

[vimeo width=”600″ height=”450″]https://vimeo.com/59997163[/vimeo]